Προτεραιότητα της CLIMAVESS είναι η προστασία του δικαιώματος του πελάτη για την απόρρητη σύνδεση και προς τούτο παρακάτω επεξηγούνται η πρακτική προστασίας του απορρήτου καθώς και η έννοια και σημασία των παρακάτω όρων προκειμένου να γίνουν εύκολα κατανοητοί και αντιληπτοί και να μην δημιουργούνται υπόνοιες για πιθανή τυχόν διάρρηξη του απορρήτου της σύνδεσης.

- Αυτόματα Καταγεγραμμένες Πληροφορίες. Ο web server της CLIMAVESS καταγράφει αυτόματα κάποιες πληροφορίες για να μας βοηθάει να διαγνώσουμε έγκαιρα προβλήματα, να διαχειριζόμαστε το web site και να συλλέγονται από την CLIMAVESS ευρύτερες δημογραφικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές είναι ανώνυμες (δεν είναι προσωπικά προσδιορίσιμες) και περιέχουν τα domain names και/ή τις I.P. διευθύνσεις των browsers που επισκέπτονται το site μας, την ημέρα και ώρα που έγινε η επίσκεψη και άλλες (πάντοτε) μη εξατομικευμένες προσδιορίσιμες πληροφορίες.

- Cookies

Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον browser του πελάτη από ένα web server και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του πελάτη. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημα  του υπολογιστή του πελάτη και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για τον πελάτη, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις του. Το site  της CLIMAVESS  χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο που να καλύπτει τα ενδιαφέροντα του πελάτη. Τα παραπάνω cookies δεν περιέχουν προσωπικά προσδιορίσιμες πληροφορίες. Οι περισσότεροι browsers αυτόματα δέχονται τα cookies, αλλά ο πελάτης έχει συνήθως τη δυνατότητα να ρυθμίσει τον browser του ώστε να τα αποτρέπει. Ακόμα και χωρίς cookies ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί τις περισσότερες υπηρεσίες της CLIMAVESS.

- Προσωπικές Πληροφορίες


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - GDPR


Λόγω της ιδιαιτερότητας του web site CLIMAVESS (ηλεκτρονικό κατάστημα), απαιτούνται προσωπικές πληροφορίες, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η αποστολή των προϊόντων στη διεύθυνση και στο πρόσωπο κάθε χρήστη/πελάτη. Οι πληροφορίες αυτές δεν καθίστανται γνωστές σε τρίτους, ούτε χρησιμοποιούνται για οιονδήποτε άλλο σκοπό.
Ειδικότερα μεταξύ της  CLIMAVESS και του πελάτη συμφωνούνται ρητά και ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα:

    H CLIMAVESS δηλώνει και ο πελάτης αποδέχεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από την CLIMAVESS και αφορούν τον πελάτη θα χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση του αιτήματός του δηλαδή την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης καθώς και η ενημέρωσή του γύρω από τις μελλοντικές προσφορές και διαφημιστικές ενέργειες της CLIMAVESS. Αποδέκτης των στοιχείων αυτών είναι αποκλειστικά  η  CLIMAVESS στα πλαίσια της συναλλαγής καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο βάσει της κείμενης νομοθεσίας είναι υποχρεωμένο ή δικαιούται να ανακοινώνει τα στοιχεία, η CLIMAVESS, βάσει συγκατάθεσης του πελάτη, νόμου ή δικαστικής απόφασης.
    H CLIMAVESS δηλώνει ότι κατά το διάστημα τήρησης των εν λόγω στοιχείων / προσωπικών δεδομένων θα χρησιμοποιεί αυτά σύννομα, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και τήρησης της εμπιστευτικότητας αυτών. H CLIMAVESS θα διαγράφει τα στοιχεία αυτά από το αρχείο του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
    Ο πελάτης απευθυνόμενος εγγράφως προς την CLIMAVESS έχει δικαίωμα ενημέρωσης για τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από αυτό, δικαίωμα αντίρρησης και διόρθωσης αυτών καθώς και δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν οποτεδήποτε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.(άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997).
    H CLIMAVESS λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του απορρήτου των επικοινωνιών του χρήστη/πελάτη και των μεταδιδομένων πληροφοριών και δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Εντούτοις η CLIMAVESS  δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων στο βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από τη νομοθεσία και τη σχετική οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική, υλική ή μη ζημία που ενδεχομένως υπέστη ο χρήστης από την πρόσβασή του στο διαδίκτυο.

Για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ των πελατών ή μεταξύ πελατών και τρίτων και οφείλονται σε μηνύματα, δεδομένα, στοιχεία ή πληροφορίες που διακινούνται μέσω της CLIMAVESS, το τελευταίο δηλώνει ότι τυχόν άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών του πελάτη επιτρέπεται μόνο εφόσον και στο μέτρο που η CLIMAVESS καλείται να εκπληρώσει υποχρέωσή του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ρητά συμφωνείται ότι οι άνω όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, τις αποφάσεις των θεσμοθετημένων οργάνων της Πολιτείας που ισχύουν επί των συναλλαγών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

Δομή Ιστότοπου

Το πλήρες περιεχόμενο της Ιστοσελίδας www.climavess.com ανήκει στην CLIMAVESS. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί της για οποιοδήποτε αναφορά, σχόλιο, παρατήρηση, επισήμανση ή παράπονο. Παρακαλούμε, μη αντιγράφετε ό,τι υπάρχει στη συγκεκριμένη Ιστοσελίδα εκτός κι αν λάβετε συγκεκριμένη άδεια από την ίδια.

ΕΤΑΙΡΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η απόλυτη και μοναδικά έγκυρη παρουσίαση της εταιρείας CLIMAVESS.

Ο μόνος τρόπος για να ενημερωθείτε για το ποιοι είμαστε και τι πρεσβεύουμε.

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Στην  ενότητα αυτή  παρουσιάζουμε πρωταρχικά τα  Νέα  και τις Ανακοινώσεις  της επιχείρησής μας, καθώς και ότι αφορά σε νέα προιόντα ή υπηρεσίες μας. Ενδεχομένως παρουσιάζονται και προιόντα που θεωρούμε αξιόλογα αλλά που δεν συμπεριλαμβάνονται στη γκάμα μας. Παρακαλούμε για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επισήμανση  ν’απευθύνεστε στο  τηλέφωνο 2410 622 579  ή μέσω E-mail στο info@climavess.com.

ΑΡΘΡΑ-BINTEO

Κάθε άρθρο που αναρτάται στην Ιστοσελίδα μας είναι προιόν άλλων άρθρων και αντιπροσωπεύει τη γνώμη και τις γνώσεις αυτού που το έγραψε. Κάθε άρθρο που έχει συλλεχθεί αυτούσιο, αναφέρει και την πηγή από την οποία το έχουμε αντλήσει. Σκοπός της ενότητας αυτής  είναι η όσο το δυνατόν εγκυρότερη και πληρέστερη ενημέρωση  των αναγνωστών της Ιστοσελίδας  γι’αυτό και οι σπουδαιότερες πηγές μας προέρχονται από την Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια WIKIPEDIA, σχόλια & ερωτήσεις αναγνωστών και πελατών μας, καθώς και Αρθρα αναγνωστών που μας αποστέλλουν. Για άρθρα, ερωτήσεις  και βίντεο που έχουν αποσταλεί από αναγνώστες και φίλους μας δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη  για την πηγή αυτών. Η επιλογή τους να εμφανίζονται και να φιλοξενούνται στις σελίδες μας είναι αποκλειστικά γιατί θεωρούμε ότι ενδιαφέρουν το κοινό μας. Οποιαδήποτε ένσταση ή παράπονο από τρίτους έγκυρους αναγνώστες σημαίνει αυτόματα και τη διαγραφή του εν λόγω κειμένου από την Ιστοσελίδα μας.

Παρακαλούμε, για όποια τυχόν ένσταση ή επισήμανση ή παράπονο  για το περιεχόμενό τους ν’απευθυνθείτε προηγουμένως στο τηλέφωνο 2410 622 579 ή στο info@climavess.com .

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-E-SHOP

Στην προσπάθειά μας να προσφέρουμε πληρέστερες υπηρεσίες στους πολυάριθμους πελάτες μας, καθώς και να επεκτείνουμε τις δραστηριότητες μας, δημιουργήσαμε ένα E - κατάστημα όπου μπορείτε να ενημερωθείτε  για τα προιόντα που αντοπροσωπεύουμε και να τα προμηθευτείτε  όπου και να βρίσκεστε.

Ξεχωριστή σημασία δίνουμε και στα Προιόντα για Εμπόρους , όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’αναζητήσουν νέα  Προιόντα μοναδική ποιότητας και αισθητικής, όπου κανείς μπορεί να βρει ενδιαφέροντα και χρηστικά προιόντα σε προσιτές τιμές.